گالری

ساخت ضربه گیر لوله های ازمایشگاهی
ساخت ضربه گیرهای پلی اتیلن
ضربه گیر شانه تخم مرغی
طراحی و تولید قطعات از جنس فوم های اسفنج شانه ای.
ضربه گیر جعبه ابزار
ساخت ضربه گیر جعبه ابزار
ضربه گیر cd
ساخت ضربه گیرهای پلی اتیلن برای CD
ضربه گیر ظروف چینی و مسی
طراحی و تولید ضربه گیر وسایل مختلف
ضربه گیر ادکلن
ساخت ضربه گیر ادکلن
طراحی و ساخت انواع ضربه گیرها
ساخت ضربه گیر لوازم صوتی
چاپ روی فوم
چاپ روی فوم
ضربه گیر های پشت چسب دار برای درب
ضربه گیر های پشت چسب دار برای درب
تاتامی با رنگ بندی متفاوت
کف پوش های اسفنجی و فومی و تاتامی
تولید ضربه گیر با قالب های متفاوت
ساخت ضربه گیر با ابعاد متفاوت
جعبه محافظ ساعت
ساخت ضربه گیر ساعت
طراحی و ساخت ضربه گیر با قالب های متفاوت
ضربه گیر های پلی اتیلن
طراحی و ساخت ضربه گیر با قالب های متفاوت
ساخت ضربه گیر با ابعاد متفاوت
ساخت ضربه گیر مجسمه
ضریه گیر مجسمه
Buy now